دختر فرمانفرما

دختر فرمانفرما روایت گر قصه ی مریم فیروز خواهر نصرت الدوله فیروز و دختر عبدالحسین فرمانفرما (نوه عباس میرزا، حاکم، وزیر و رئیس‌الوزرای معروف دوره قاجار و از متمولین طراز اول ایران) است که زندگی پرفراز و نشیبی را در زندگی خصوصی و حیات اجتماعیش از سر گذرانده است.
این فیلم به این فراز و فرودها از زبان خودش در سن 95 سالگی پرداخته است.

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

ماجرای پرنس گیت

ماجرای پرنس گیت

خونه ما

خونه ما

فروغ کوچه بن بست

فروغ کوچه بن بست