دایه شکر

مستندی درباره پیرزنی 92 ساله به نام "دایه شکر" که در روستای ریجاب در استان کرمانشاه زندگی می‌کند. او تنهاست و در جنگ تحمیلی در بمباران شیمیایی 5 فرزندش را از دست داده‌است.
دایه شکر با سن زیادی که دارد، زندگی خود را می‌گذراند. نان می‌پزد و کارهایش را خودش انجام می‌دهد. تنبور می‌نوازد و می‌خواند. او حتی سنگ قبر خو‌د را نیز آماده کرده‌است.

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

ماجرای پرنس گیت

ماجرای پرنس گیت

خونه ما

خونه ما

فروغ کوچه بن بست

فروغ کوچه بن بست