دانه سرگردان تنها

دانه سرگردان تنها نشان می دهد در زندگی انسان دو وجه سکون و حرکت هم زمان حضور دارند. وجه سکون همچون پیری متفکر وصبور است و وجه حرکت همچون جوانی پر تحرک و پر انرژی است که این دو در تعامل با یکدیگرند.
شخصیت انسان از وجود هردوی آن ها کامل می گردد و بیننده آزاد گذاشته می شود تا به این مسئله فکرکند. ساختار این فیلم با استفاده از تصاویر دو ورک شاپ نقاشی در گالری مات و تلفیق آن ها با شعر و موسیقی شکل گرفته است.
نقاشانی که در این فیلم حضور دارند عبارتند از : "علی ندایی"، "علی ذاکری"، "احمد وکیلی"، "ساغر پزشکیان"، "رضا هدایت"، "ترانه صادقیان"، "حسین علی ذابحی" و "بهزاد جاودان فرد" به عنوان مدل جلوی بوم آن ها است.

 

 

 

دسته بندی در هاشور

ماجرای پرنس گیت

ماجرای پرنس گیت

خونه ما

خونه ما

فروغ کوچه بن بست

فروغ کوچه بن بست