خون است دلم برای ایران

خون است دلم برای ایران، پرتره دکتر "منوچهر ستوده" استاد تاریخ ایران است‌.
آثار ایشان از طرف استاد شفیعی کدکنی این‌طور ارزیابی شده‌است‌: از این پس هرکس بخواهد در تاریخ تحقیق کند قطعا یکی از منابع و مدارک مهمش استناد به پژوهش های ایشان است.دکتر ستوده در رشته جغرافیای تاریخی تلاش بسیار کرد.

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

ماجرای پرنس گیت

ماجرای پرنس گیت

خونه ما

خونه ما

فروغ کوچه بن بست

فروغ کوچه بن بست