خلوت

خلوت روایت می کند که چله نشینی به پایان می رسد. و دراویش در میان استقبال اهالی شهر به آغوش خانواده هایشان برمی گردند. طی پنج سال پس از این چله نشینی، همراه یکی از دراویش و خانواده اش هستیم.
گذر این زمان نسبتاً طولانی موجب خلق داستان در دل این روایت مستند شده است. چله نشینی چه تأثیری بر زندگی این درویش گذاشته است؟

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

ماجرای پرنس گیت

ماجرای پرنس گیت

خونه ما

خونه ما

فروغ کوچه بن بست

فروغ کوچه بن بست