خرو پف ، مرگ مرموز

خرو پف، مرگ مرموز، این مستند با همکاری افرادی که از این عارضه رنج می برند و نمایش مشکلات آنها به بازنمایی باورعمومی و اطلاعات پزشکی آنها به کلینیک خواب می پردازد و از این طریق در مورد عوارض خطرناک خروپف هشدار می دهد.

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

ماجرای پرنس گیت

ماجرای پرنس گیت

خونه ما

خونه ما

فروغ کوچه بن بست

فروغ کوچه بن بست