خدا پشت دروازه

خدا پشت دروازه مستندی با نگاهی به زندگی روحانی و فعالیت های ورزشی بوخایسه کشیش پروتستان آلمانی در روستای تاخه در نزدیکی برلین.

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

ماجرای پرنس گیت

ماجرای پرنس گیت

خونه ما

خونه ما

فروغ کوچه بن بست

فروغ کوچه بن بست