خانه سینما

خانه سینما، فراز و نشیب های خانه سینما ( نهاد صنفی سینماگران ) بین سالهای 1390 الی 1392 که این نهاد دچار مشکلاتی شد و باعث تعطیلی این نهاد به مدت دو سال شد.
در این مستند بسیاری از چهره های مشهور سینما و مدیران فرهنگی وقت حضور دارند.

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

ماجرای پرنس گیت

ماجرای پرنس گیت

خونه ما

خونه ما

فروغ کوچه بن بست

فروغ کوچه بن بست