خانه دوم

خانه دوم مستندی است از سباستین اهل هلند که به دلیل علاقه اش به ایران هتلی با شراکت دوست ایرانی اش به راه انداخته و ایران را خانه دوم خود می داند.
او مشوق توریست های خارجی برای دیدن ایران بخصوص یزد است.

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

ماجرای پرنس گیت

ماجرای پرنس گیت

خونه ما

خونه ما

فروغ کوچه بن بست

فروغ کوچه بن بست