خاطره نی آوران

خاطره نی آوران مستندی است که به بررسي روزگاران كهن ده شميرانات و منطقه نياوران مي‌پردازد و در كنار مشاهده مردم‌شناسانه مردمان اين منطقه به مجموعه كاخ‌های نياوران نيز توجهي ويژه دارد.
وقایع كاخ نياوران و تسخير آن درجريان انقلاب هم دراين فيلم مورد توجه قرار گرفته است.

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

ماجرای پرنس گیت

ماجرای پرنس گیت

خونه ما

خونه ما

فروغ کوچه بن بست

فروغ کوچه بن بست