خاطرات یک قاضی

خاطرات یک قاضی درباره مصائب، مشکلات داوری و حواشی آن در فوتبال ایران به روایت "مسعود مرادی"‌ است.
در این مستند صحنه‌هایی از اعتراضات لجام گسیخته تماشاگران، اعتراضات تند و بد‌دهنی مسئولین تیم‌ها و فشار‌هایی که یک داور با آن روبرو است دیده می‌شود.‌

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

ماجرای پرنس گیت

ماجرای پرنس گیت

خونه ما

خونه ما

فروغ کوچه بن بست

فروغ کوچه بن بست