خاطرات نگاتیو

در اوایل سال 1393 و همین طور در اوایل سال 1394دو لابراتوار قدیمی تهران تعطیل شدند . داستان فیلم خاطرات نگاتیو از آغاز لابراتوار در ایران تا تعطیلی آنها را پی می گیرد.

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

خاطرات سینما

خاطرات سینما

در جستجوی زن

در جستجوی زن

ایران، جنوب غربی

ایران، جنوب غربی