جمعه قالی

جمعه قالی روایت مراسمی آیینی است که هر ساله در دومین جمعه ماه پاییز در مشهد اردهال برگزار می شود و ریشه در باورهای اسطوره ای کهن دارد. این مستند نگاهی تصویری به این واقعه دارد.

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

ماجرای پرنس گیت

ماجرای پرنس گیت

خونه ما

خونه ما

فروغ کوچه بن بست

فروغ کوچه بن بست