تعزیه

مستند «تعزیه» مشاهده مستقیم مراسم تعزیه در دماوند و ثبت حالات مردم و لحظات این مراسم‌ است. این فیلم بصورت نگاتیو ضبط شده و تاریخ آن نامشخص است.

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

ماجرای پرنس گیت

ماجرای پرنس گیت

خونه ما

خونه ما

فروغ کوچه بن بست

فروغ کوچه بن بست