ترانه اندوهگین کوهستان

فیلم «ترانه اندوهگین کوهستان» در آسایشگاه اعصاب و روان مرکز اردبیل ساخته شده‌ است و با بیمارانی که در جنگ تحمیلی دچار موج گرفتگی شده‌اند صحبت می‌کند‌. بیان آرزوها ،خواسته‌ها و علاقه‌مندی آنها نسبت به خانواده و واقعه طلاق قصه ی آنها را دردآورتر می‌کند.

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

ماجرای پرنس گیت

ماجرای پرنس گیت

خونه ما

خونه ما

فروغ کوچه بن بست

فروغ کوچه بن بست