تباکی

تباکی به معنای کسی است که در عزا حالت گریه به خود بگیرد.
در روایتی از یکی از بزرگان آمده است: "در عزای امام حسین (ع) هر کسی که بگریاند، بگرید و یا حالت گریه به خود بگیرد (تباکی) در بهشت جایگاه خواهد داشت."
در این فیلم جمعی از مداحان را در مکتب الذاکرین می بینیم.آن ها از هم می آموزند. در سفری همراه آن ها می شویم، از خود می گویند و از مداحی .همه عمقیاً به تباکی معتقدند.

 

 

 

دسته بندی در هاشور

ماجرای پرنس گیت

ماجرای پرنس گیت

خونه ما

خونه ما

فروغ کوچه بن بست

فروغ کوچه بن بست