تب مسین

مستند تب مسین نگاهی به صنعت مس سرچشمه کرمان و تبعات ناشی از آن بر محیط زیست انسانی ، حیوانی و گیاهی منطقه دارد.
این مستند با رویکردی پژوهش‌ محور به موضوع صنایع و معادن در کشور پرداخته و آسیب‌های آن بر محیط‌ زیست انسان را بررسی می کند.

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

ماجرای پرنس گیت

ماجرای پرنس گیت

خونه ما

خونه ما

فروغ کوچه بن بست

فروغ کوچه بن بست