بی سایه

بی سایه، این مستند درباره زندگی و آثار استاد "سیدعبدالله انوار" است. حکیمی فرزانه که به تمامی علوم عقلی و نقلی زمان گذشته و بسیاری از علوم زمانه ما مسلط است.
حکیمی از نسل حکمای گذشته ایران زمین همچون پورسینا. این فیلم سعی در ارائه تصویری صادقانه و شفاف از این حکیم برجسته دارد.

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

ماجرای پرنس گیت

ماجرای پرنس گیت

خونه ما

خونه ما

فروغ کوچه بن بست

فروغ کوچه بن بست