به کجا تعلق دارم

به کجا تعلق دارم، مستندی درباره ازدواج زنان ایرانی با مهاجرین افغان در ایران و افغانستان و مشکلاتی که از پی این وصلت با آن دست به گریبانند.
آنها در صورت اقامت در ایران برای دریافت اوراق هویتی در زندگی خود دچار مشکل شده و در صورت اقامت در افغانستان دچار اختلافات دیگری بخصوص در مورد جایگاه زن در خانواده خواهند‌ شد.

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

ماجرای پرنس گیت

ماجرای پرنس گیت

خونه ما

خونه ما

فروغ کوچه بن بست

فروغ کوچه بن بست