بعد از فراموشی

مستند بعد از فراموشی در اواخر سلطنت ناصرالدین شاه قاجار و به دستور او مارشی برای مراسم رسمی توسط لومر فرانسوی که مسئول موزیک دربار وقت بود ساخته شد.
با عنوان سلام شاهی می پردازد این قطعه در طول تاریخ بارها به دست فراموشی سپرده و دوباره احیا شده است زنده یاد بیژن ترقی، پیمان سلطانی و سالار عقیلی کسانی هستند که در احیای دوباره آن کوشیده اند.
زنده یاد بیژن ترقی بر اساس آن موسیقی، شعری سرود و تبدیل به قطعه ای میهنی به نام ایران جوان گشت که چندین بار و توسط چند خواننده و به رهبری پیمان سلطانی به اجرای زنده درآمد و بین مردم با نام وطنم  رواج یافت مستند بعد از فراموشی پرتره ای است از این اثر موسیقیایی.

 

 

 

دسته بندی در هاشور

ماجرای پرنس گیت

ماجرای پرنس گیت

خونه ما

خونه ما

فروغ کوچه بن بست

فروغ کوچه بن بست