برای آزادی

برای آزادی، این مستند بصورت تصویری و مشاهده‌ای‌، گذری بر حوادث انقلاب اسلامی ایران در 1357 می زند و با نوشته‌ای از کارگردان در مورد انقلاب شروع شده و عواقب انفجار سینما رکس آبادان حوادث انقلاب را به نمایش می‌گذارد‌.
در ادامه آثار کشتار مردم‌، تظاهرات عمومی‌، کمبود ارزاق و همکاری مردمی‌، بعضی از تشریفات درباری (مثل تاجگذاری)‌، مبارزات‌، فرار شاه به بهانه بیماری‌، حرکت‌های دانشجویی‌، تصاویر شهدا و اجساد کشته شدگان در سردخانه‌، اوج گیری خشم مردم و انقلاب‌، ورود امام و حرف های بختیار، تشکیل دولت موقت و اشغال سفارت امریکا و رای گیری برای جمهوری اسلامی فراز‌هایی است که در این مستند به نمایش گذاشته شده‌ است.

 

 

توجه: این فیلم صحنه هایی دارد که ممکن است، مناسب مشاهده همگان نباشد.

دسته بندی در هاشور

ماجرای پرنس گیت

ماجرای پرنس گیت

خونه ما

خونه ما

فروغ کوچه بن بست

فروغ کوچه بن بست