بدون بلیط

10 بهمن 1392 تنها روزی در تاریخ سینما بود که سینماهای سراسر کشور به صورت رایگان فیلم پخش کردند.
 این مستند نشان دهنده حس و حال مردمی است که برای تماشای فیلم به سینما آمده اند.                

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

خاطرات سینما

خاطرات سینما

در جستجوی زن

در جستجوی زن

ایران، جنوب غربی

ایران، جنوب غربی