این پیکان

"این پیکان" مستندی درباره خودرو پیکان و سرنوشت آن در ایران است در این مستند پیکان به عنوان وسیله ای است که تجربه مردم در استفاده از ان متنوع است.
همچنین سوژه ای است که تأثیرات زیادی بر ذهن مصرف کنندگان داشته. برخی از مردم پیکان را عضوی از خانواده خود مینامند ولی برخی دیگر آن را وسیله ای به درد نخور میدانند.

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

ماجرای پرنس گیت

ماجرای پرنس گیت

خونه ما

خونه ما

فروغ کوچه بن بست

فروغ کوچه بن بست