این مرد نیچه نیست

این مرد نیچه نیست، در این فیلم پای سخن عبدالعلی دستغیب، منتقد ادبی، نویسنده و مترجم، می نشینیم. چهره های مشهور ادبیات ایران همچون شمس لنگرودی، امین فقیری، پوران فرخزاد و دیگران از دستغیب می گویند.

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

ماجرای پرنس گیت

ماجرای پرنس گیت

خونه ما

خونه ما

فروغ کوچه بن بست

فروغ کوچه بن بست