اوسیا

اوسیا از 15 سال پیش قنات زارچ طولانی ترین قنات دنیا به طول 84 کیلومتر و قدمت 2500 سال مورد توجه سازمان یونسکو قرار گرفت . تا در زمره یکی از آثار معتبر جهانی به ثبت برسد اما ورود فاضلاب بیمارستانی ، صنعتی و خانگی حیات قنات را با بحران مواجه ساخته است.

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

اتاق امن

اتاق امن

شهرزاد

شهرزاد

نسیه و نقد

نسیه و نقد