انقلاب تقاطع استاد نجات الهی

انقلاب تقاطع نجات الهی مستندی است که در آن به نحوه کشته شدن استاد کامران نجات الهی می پردازد، این شهید استاد یار دانشگاه امیر کبیر در روز های انقلاب بود.

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

ماجرای پرنس گیت

ماجرای پرنس گیت

خونه ما

خونه ما

فروغ کوچه بن بست

فروغ کوچه بن بست