انقلاب اسلامی در شش روایت

این فیلم مجموع 6 فیلم از انقلاب است که از دید دوربین 6 مستند ساز ارائه گردیده:
روایت اول ؛ عاشق لیلا‌؛ داستانی عاشقانه و پیوند خورده با انقلاب را از زبان عکس های بجای مانده بیان می‌کند.
روایت دوم؛ اعتصاب‌62‌روزه: اعتصاب روزنامه های‌؛کیهان‌، اطلاعات و آیندگان که به تعطیلی آنها انجامید تا با فرمان امام(ره) دوباره شروع به کار کردند.
روایت سوم؛ آپلو58: داستان شکنجه یک زوج (خانم طاهره سجادی و مهدی غیوران ) توسط فریدون توانگری معروف به آرش با دستگاهی به نام آپلو .
روایت چهارم ؛ سمت خاموش یک عکس‌: ضمن مرور کوتاه تصویری وقایع اول انقلاب‌، پشت پرده عکس مشهور و تاریخی رژه همافران در محضر امام خمینی(ره) را از طریق گفتگو با محمد حسین نور شاهی (فرمانده همافران) و عبدالحسین پرتویی(عکاس) می کاود‌.
روایت پنجم؛ تعبییر یک رویا‌: مرور خاطرات خواندن سرود "ایران ایران" یکی از محبوب ترین و مشهورترین سرودهای انقلاب از زبان خواننده آن "رضا رویگری"
روایت ششم؛ حلقه آخر: مرورخاطرات علیرضا اسماعیلی یکی از فیلمبرداران مردمی انقلاب که فیلمهایش توسط ساواک سوزانده شده است‌. در این فیلم که تنها حلقه فیلم باقی مانده از کار او‌ست وقایع 14 آبان 57 دیده می شود .

 

 

دسته بندی در هاشور

ماجرای پرنس گیت

ماجرای پرنس گیت

خونه ما

خونه ما

فروغ کوچه بن بست

فروغ کوچه بن بست