امه خانم

امه خانم فيلمی ست در مورد يك زن كهنسال روستايی كه ترانه ها و آواهای محلی می خواند ، آواها و ترانه هايی كه بازتاب دوره ای از تاريخ معاصر ايران است.
در فيلم خواننده معروف گيلكی ( فريدون پوررضا ) به ديدن امه خانم می رود و برخورد آن دو به تصوير كشيده می شود.

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

ماجرای پرنس گیت

ماجرای پرنس گیت

خونه ما

خونه ما

فروغ کوچه بن بست

فروغ کوچه بن بست