اصطکاک

فیلم اصطکاک در رابطه با ارتباط دوطرفه سینما و مردم است و تأثیری که هر دو بر روی یکدیگر می‎گذارند.
 محمد بلوری، ناصر ملک‌مطیعی، فخرالدین انوار، علیرضا زرین دست، مرحوم علی معلم، جواد طوسی، سعید عقیقی، سعید مطلبی، رضا مقصودی و محمدعلی الستی از جمله افرادی که با آنها به گفتگو می پردازد.

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

ماجرای پرنس گیت

ماجرای پرنس گیت

خونه ما

خونه ما

فروغ کوچه بن بست

فروغ کوچه بن بست