از پاریز تا پاریس

از پاریز تا پاریس پرتره‌ای از استاد باستانی پاریزی است. در این مستند آثار ، زندگی و روحیات ایشان از زبان خودش و دوستانش که اکثرا اساتید به نام حوزه فرهنگ و اندیشه هستند مرور می‌شود‌ و در آن افرادی چون ایرج افشار‌، خسرو سینایی‌، کوروس سرهنگ‌زاده‌، علی دهباشی و ... حضور دارند.

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

ماجرای پرنس گیت

ماجرای پرنس گیت

خونه ما

خونه ما

فروغ کوچه بن بست

فروغ کوچه بن بست