از خط بیرون نزن

مستند از خط بیرون نزن فیلمی درباره آموزش نقاشی به کودکان در آموزش و پروش است. این فیلم نحوۀ آموزش نقاشی در این سیستم را مورد نقد و بررسی قرار داده و راهکارهای لازم برای این مشکل را ارائه می دهد.
فیلم از خط بیرون نزن  سعی می کند که بگوید از دادن یکسری دستورالعمل های کلی به دانش آموزان اجتناب شود و ببینید خودشان چطور خلق می کنند. بنابراین این گونه آنها خودشان دارند یک اثر خلق می کنند.

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

ماجرای پرنس گیت

ماجرای پرنس گیت

خونه ما

خونه ما

فروغ کوچه بن بست

فروغ کوچه بن بست