احمد آقا نارنجی پوش

مستند «احمد آقا نارنجی پوش» روایتی از احمد ربانی رفتگری که کیف میلیاردی پیدا کرده و به صاحبش بازمی گرداند است. کاری که احمد ربانی- رفتگر 39ساله شهرداری منطقه یک بجنورد- انجام داد تحسین همگان را برانگیخت. مرد نارنجی‌پوش هنگامی که در حال انجام وظیفه و جاروکردن خیابان بود کیف یک میلیارد تومانی را پیدا کرد و آن را با کمک حراست شهرداری به صاحبش بازگرداند و او را از دلشوره و تشویش نجات داد. احمد آقا توسط رسانه ها به قهرمان ملی ایران بدل می شود اما پرسش های دیگری در میان است.
آیا حقیقت آن چیزی است که در رسانه ها بیان و عنوان می شود یا مسائل دیگری در این بین وجود دارد. آیا احمد آقا نارنجی پوش خود قربانی بحث و جنجال رسانه ایی است یا به عنوان یک انسان در بستر اجتماعی به حق و حقوق انسانی او توجه می شود یا نه؟ مسائلی ست که در لایه ی پنهان احمد آقا نارنجی پوش می توان شاهد آن بود.

 

 

دسته بندی در هاشور

ماجرای پرنس گیت

ماجرای پرنس گیت

خونه ما

خونه ما

فروغ کوچه بن بست

فروغ کوچه بن بست