اتاق امن

فرزاد سلیمی الیزه ای که اختراعش به نام "اتاق امن" توسط افرادی در دوران شهرداری محمود احمدی نژاد  به سرقت رفته است عزم خود را جزم می کند تا حقوق از دست رفته خود را استیفاء کند. این اتفاق همزمان می شود با انتخاب محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور ایران! فرزاد سلیمی با تلاش و پیگیری های فراوان موفق می شود در دادگاه بدوی و تجدید رای بر محکومیت آنها بگیرد.
اما نهایتا با اعمال ماده ١٨ (خلاف بین شرع) بخشی از این رای نقض می شود و چیزی دست فرزاد سلیمی را نمی گیرد.

دسته بندی در هاشور

ماجرای پرنس گیت

ماجرای پرنس گیت

خونه ما

خونه ما

فروغ کوچه بن بست

فروغ کوچه بن بست