آیت الله

آیت الله روایتی است از زندگی آقای خویی از تولد تا وفات. این مستند به زندگی سید ابولقاسم موسوی خوبی می پردازد که ایشان از تاثیرگذارترین و پر مقلدترین مراجع تقلید جوامع شیعه به حساب می روند.

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

ماجرای پرنس گیت

ماجرای پرنس گیت

خونه ما

خونه ما

فروغ کوچه بن بست

فروغ کوچه بن بست