آک آپ آس

آک آپ آس درباره سفال کلپورگان هنر 5 هزار ساله و جهانی زنان بلوچ و گل فشان پدیده نادر زمین شناسی در چابهار، است. فیلمساز می گوید: با توجه به اینکه خودم دوست داشتم این مناطق را به بهترین شکل معرفی کنم سراغ تولید مستندی شاعرانه و لطیف با زیر متن‌های فلسفی رفتم.
این اثر مستندی فرم گرا و قوم‌نگارانه است که به زبان تصویر تکیه دارد و در آن از هیچ دیالوگی استفاده نشده است.
با اینکه درباره سفال کلپورگان فیلم های زیادی ساخته شده اما در آک،آپ آس علاوه بر نشان دادن بافت سنتی  به معانی دیگری نیز دست می یابیم.

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

ماجرای پرنس گیت

ماجرای پرنس گیت

خونه ما

خونه ما

فروغ کوچه بن بست

فروغ کوچه بن بست