21 روز و من

21 روز و من در رابطه با یک زن مستند ساز 35 ساله است که ده سال از ازدواجش می گذرد. او متوجه فیبرومی بزرگ در رحمش می شود و باید خیلی زود این مشکل را حل بکند.
این مسئله ذهن و زندگی او را که همواره در شک و تردید بچه داشتن و مادر شدن یا نشدن بوده است پر می‎کند،در طی این 21 روز تا زمان جراحی اش با ملاقات با زنان هم سن خود و گفتگو با آن ها و همسرش میخواهد به درک درستی از احساس مادر بودن برسد

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

ماجرای پرنس گیت

ماجرای پرنس گیت

خونه ما

خونه ما

فروغ کوچه بن بست

فروغ کوچه بن بست