21 روز و من

21 روز و من در رابطه با یک زن مستند ساز 35 ساله است که ده سال از ازدواجش می گذرد. او متوجه فیبرومی بزرگ در رحمش می شود و باید خیلی زود این مشکل را حل بکند.
این مسئله ذهن و زندگی او را که همواره در شک و تردید بچه داشتن و مادر شدن یا نشدن بوده است پر می‎کند،در طی این 21 روز تا زمان جراحی اش با ملاقات با زنان هم سن خود و گفتگو با آن ها و همسرش میخواهد به درک درستی از احساس مادر بودن برسد

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

شاید که آینده از آن ما

شاید که آینده از آن ما

پیر پسر

پیر پسر

بدون بلیط

بدون بلیط