21 روز و من

مستندی خودبیانگر درباره‌ی شک و تردید‌های یک زن مستندساز  35 ساله و همسرش درمورد بچه‌دار شدن یا نشدن از خلال درگیری کارگردان با یک بیماری زنانه‌ که او را متوجه رحم خود و در نتیجه تمرکز بر روی این تصمیم‌گیری کرده است.

 

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

چریکه‌ی بهرام یا ایمان به قدرت تصویر

چریکه‌ی بهرام یا ایمان به قدرت تصویر

واتس اپ

واتس اپ

پنج پرده در باب غذای ایرانی

پنج پرده در باب غذای ایرانی