یک آن

فیلم «یک آن» درباره پدیده اسیدپاشی به عنوان وسیله‌ای برای دزدی است. تصور عمومی این است که اسیدپاشی وسیله‌ای برای انتقامجویی ناموسی است و بیشتر زنان قربانی آن هستند.
اما قربانیانی که در این فیلم می‌بینیم مردان جوان و خانواده‌ داری اند که توسط‌ سه نوجوان پانزده ساله و پیرمردی که گویا تحریک کننده آنها بوده است مورد اسید پاشی قرار گرفته اند.

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

اسماعیل

اسماعیل

کار نیما یوشیج

کار نیما یوشیج

پروین

پروین