گرمابان

گشت و گذاری در حمام‌های تهران با ارجاعاتی به فرهنگ عامه و آدابی که در گذشته در حمام‌ها رایج بوده و نمود آنها در فیلم‌های سینمایی آشکار گشته است. ‌ضمناً دوران پر رونق گذشته با اکنون که این حمام‌ها خالیست و تنها خاطراتی را روی دوش خود حمل می‌کنند مقایسه می‌شود‌.

برسد به دست آقای بنان

برسد به دست آقای بنان

ساحل پاسفیک

ساحل پاسفیک

کریستین

کریستین