پریخوانی

«خواب‌گردی در هزاره‌های گمشده‏ قلعه‏ای تو در تو... روزگاری شهری کهن بود، روزگاری معبدی؛ پلکانش تا نور... روزگاری دژی مستحکم... خشت‏هایش هخامنشی، بامش اشکانی، برج‌هایش ساسانی بر فراز تپه‌ای عیلامی... مردمانش رفتند...»


 مستند پریخوانی  با رویکردی شاعرانه و اساطیری و تاریخی به " نارین قلعه " ی میبد می پردازد . 

 

دسته بندی در هاشور

واتس اپ

واتس اپ

پنج پرده در باب غذای ایرانی

پنج پرده در باب غذای ایرانی

خانه عروسکی

خانه عروسکی