پا به توپ

شهناز زن روستایی فوتبالیستی است که سالها بازیکن تیم بانوان ملوان انزلی بوده است. او هم باید به عنوان یک مادر فرزندانش را اداره کند و هم به علایق حرفه ای خود در فوتبال برسد.

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

ماجرای پرنس گیت

ماجرای پرنس گیت

خونه ما

خونه ما

فروغ کوچه بن بست

فروغ کوچه بن بست