پاستای ایرانی

فيلمساز كشورش ايران را براي تحصيل در ايتاليا ترک می كند. زمانی كه وارد شهر رم ميشود با دانشجويان ايرانی زيادی آشنا می‌شود كه در بين آنها امين شخصيت جالبی دارد و تبديل به سوژه اصلی فيلم می‌شود.

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

چریکه‌ی بهرام یا ایمان به قدرت تصویر

چریکه‌ی بهرام یا ایمان به قدرت تصویر

واتس اپ

واتس اپ

پنج پرده در باب غذای ایرانی

پنج پرده در باب غذای ایرانی