ویلکیج

در این مستند تهدیدهای تخریب کننده جنگل فندقلو که در 25 کیلومتری شهر اردبیل قرار گرفته به صورتی بی پرده بررسی شده و به جاذبه های گردشگری آن نظیر آبگرم و گلهای بابونه اشاره می شود.قرار داشتن این جنگل بین دو استان گیلان و اردبیل ، بیکاری مردم منطقه ، عدم مدیریت یکپارچه و ... از دیگر عواملی است که در این مستند به تصویر کشیده می شود

دسته بندی در هاشور

واتس اپ

واتس اپ

پنج پرده در باب غذای ایرانی

پنج پرده در باب غذای ایرانی

خانه عروسکی

خانه عروسکی