همراه شمس

مستند «همراه شمس» در ارتباط با استاد آقای «رمضانی بافنده يزدی» است که در يك كارگاه شعربافی كار می كند. پيرمرد از آخرين بازماندگان اين صنعت دستی است. با روحيات او در اين فيلم آشنا می شويم .

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

اسماعیل

اسماعیل

کار نیما یوشیج

کار نیما یوشیج

پروین

پروین