هفت فیلمساز زن نابینا

پس از آموزش مستند‌سازی در کارگاه فیلمسازی محمد شیروانی به هفت فیلمساز نابینا دوربین فیلمبرداری می‌دهند تا از خود و پیرامونشان بدون کمک از افراد بینا فیلم مستند بسازند. این فیلم روایت تصویری هفت زن نابینا در خصوص زندگی روزمره، مشکلات و بیان احساسات شخصی‌شان است.

 

 

 

 

برسد به دست آقای بنان

برسد به دست آقای بنان

ساحل پاسفیک

ساحل پاسفیک

کریستین

کریستین