نیوکمپ

نیو کمپ خانه ای است که در روستای هزاوه اراک که معتادان پس از ترک در آن جمع می شوند و هم دیگر را حمایت می کنند. مستند در مورد حال و هوا و سختی های دوران پس از اعتیاد است.

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

ماجرای پرنس گیت

ماجرای پرنس گیت

خونه ما

خونه ما

فروغ کوچه بن بست

فروغ کوچه بن بست