نو

مستند نو نگاهی  دارد به برگزاری آیین‎های نوروزی در منطقه کویر (روستایی در یزد) از هم‌وطنان زرتشت مذهب این منطقه  و اشاره‌هایی می کند به پادشاهی جمشید و ارتباط این پادشاه باستانی با این مراسم آیینی .

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

واتس اپ

واتس اپ

پنج پرده در باب غذای ایرانی

پنج پرده در باب غذای ایرانی

خانه عروسکی

خانه عروسکی