نجات از نوع دوم

در جریان زلزله اردبیل دو پدر در یک روستا برای نجات فرزندان خود اقدام می کنند که یکی باعث مرگ فرزند دختر و نوه هایش می شود و دیگری دختر 39 روزه خود را از زیر آوار بیرون می کشد . زلزله باعث اتفاقات جدیدی در این روستا شده است. 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

واتس اپ

واتس اپ

پنج پرده در باب غذای ایرانی

پنج پرده در باب غذای ایرانی

خانه عروسکی

خانه عروسکی