من یک نشانه ام

مستند من یک نشانه ام به آثار و نحوه نقاشی استاد "احمد نصراللهی" می پردازد که به وسیله نشانه‌های اساطیری آثارش را خلق می‌کند. کارگردان با شعر و گفته‌های اساطیری سعی در شناخت نشانه‌ها در نقاشی این استاد می‌پردازد.

 

 

 

 

برسد به دست آقای بنان

برسد به دست آقای بنان

ساحل پاسفیک

ساحل پاسفیک

کریستین

کریستین