مسجد جامع

منوچهر طیاب در این مستند «مسجد جامع اصفهان» را به عنوان یک اثر معماری قابل توجه تصویر می کند، مسجد جامع اصفهان مانند مساجد جامع کهن دیگر شهرها، شیوه های معماری دوره های مختلف را دارد. این مسجد در دوره سلجوقی ساخته و در دوره های ایلخانی، تیموری و صفوی بخش های گوناگون به بنای اولیه اضافه شد.

 

 

 

 

 

دسته بندی در هاشور

چریکه‌ی بهرام یا ایمان به قدرت تصویر

چریکه‌ی بهرام یا ایمان به قدرت تصویر

واتس اپ

واتس اپ

پنج پرده در باب غذای ایرانی

پنج پرده در باب غذای ایرانی